Recente artikels

De nieuwe subsidie ‘Duurzame Wijken’ ondersteunt buurtbewoners die samen projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen.

De gemeenteraad keurde op 26 januari 2015 het Klimaatplan goed. Hiermee bevestigt de Stad Gent dat ze nog deze legislatuur 105 miljoen euro zal investeren in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.

In Gent laten we niets verloren gaan, ook de heerlijke  overschotten op restaurant niet. Daarom lanceert Stad Gent samen met Test-Aankoop het Restorestje. Alvast 48 Gentse restaurants bijten de spits af. 

 

Nieuwsgierig naar de toekomst van de stad? Goesting om ook zo'n boekje te lezen? 

Lees en volg de steenpapieren estafetteboekjes hier

 

 

#hetboekisbeterdanhetklimaat

Het klimaatboekje bundelt verschillende initiatieven die van Gent een aangename, bruisende klimaatstad maken. Op alle mogelijk manieren. Een stad met minder CO2-uitstoot en aangepast aan de klimaatverandering. 

Vanaf 15 november 2014 deelt de Stad Gent twee van haar elektrische dienstwagens met inwoners via het systeem van particulier autodelen van cambio. Het gaat om een proefproject van 1 jaar dat na evaluatie verlengd kan worden. De Stad wil zo autodelen en het gebruik van elektrische wagens stimuleren.

 

 

De klimaatverandering wordt ook voelbaar in Gent; hevige stortbuien, droge zomers met snikhete nachten waar vooral baby's, zieken en senioren niet goed tegen kunnen.

Stad Gent lanceert op 30 september 2014 een wedstrijd waarbij 2 korte keten projecten ondersteund worden met een bedrag van elk 7.500 euro.

 

Stad Gent lanceert vanaf 1 oktober 2014 gratis renovatieadvies aan huis voor Gentenaars die energiezuinig willen verbouwen.

Stad Gent zet in op betaalbaar, kwaliteitsvol en energiezuinig wonen en doet er alles aan om de Gentenaars daarin te ondersteunen. Daarom zijn er, zelfs in tijden van besparingen, middelen uitgetrokken voor premies en ondersteuning waarbij extra aandacht gaat naar de laagste inkomens.