Recente artikels

Nieuwe metingen van de CO2-uitstoot in Gent tonen aan dat de uitstoot in 2012 lichtjes stijgt. Wel opvallend is dat de CO2-uitstoot per inwoner tussen 2007 en 2012 dalend is. Met correcties omwille van een strenge winter concludeert de Stad dat er een structureel dalende tendens te zien is. 

 

Een toenemend aantal steden, waaronder de Stad Gent, werken aan lokaal gerichte voedselstrategieën. Het Europees project 'Food Smart Cities For Development' bouwt mee aan een stedelijke voedselpact dat ondertekend zal worden op de wereldtentoonstelling in Milaan in oktober 2015.

Een gemiddeld Gents gezin laat jaarlijks een maandloon aan energie door vloeren, ramen en daken verdwijnen. Met de online tool Check je huis bereken je zelf hoe energiezuinig jouw huis is. Hoe kan het beter? Wat kost het en wat brengt het op?

 

Gent en garde, de duurzame voedselstrategie van Stad Gent, zet al een tijdje in op een lokaler, duurzamer voedselsysteem. Als stad willen we lokale voedselproductie stimuleren, zowel met voedselvoorziening als doel, als vanuit een sociaal of educatief doel.

 

De nieuwe subsidie ‘Duurzame Wijken’ ondersteunt buurtbewoners die samen projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen.

De Gentse gemeenteraad keurde op 26 januari 2015 het Klimaatplan goed. Stad Gent bevestigt hiermee dat ze deze legislatuur nog 105 miljoen euro zal investeren in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. 

In Gent laten we niets verloren gaan, ook de heerlijke overschotten op restaurant niet. Daarom lanceert Stad Gent samen met Test-Aankoop het Restorestje. Al meer dan 50 Gentse restaurants doen mee. 

 

Nieuwsgierig naar de toekomst van de stad? Goesting om ook zo'n boekje te lezen? 

Lees en volg de steenpapieren estafetteboekjes hier

 

 

#hetboekisbeterdanhetklimaat

Het klimaatboekje bundelt verschillende initiatieven die van Gent een aangename, bruisende klimaatstad maken. Op alle mogelijk manieren. Een stad met minder CO2-uitstoot en aangepast aan de klimaatverandering. 

Vanaf 15 november 2014 deelt de Stad Gent twee van haar elektrische dienstwagens met inwoners via het systeem van particulier autodelen van cambio. Het gaat om een proefproject van 1 jaar dat na evaluatie verlengd kan worden. De Stad wil zo autodelen en het gebruik van elektrische wagens stimuleren.