Partners

Deze organisaties en bedrijven ondertekenden een intentieverklaring waarin ze zich engageren mee te werken aan de vorming van het Gents Klimaatverbond om zo van Gent een voorloper te maken in de strijd tegen klimaatverandering.
Dit zijn de engagementen die ze ons doorgaven.

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
minimaliseren van elektriciteitsverbruik
rationeel gebruik van verwarming
propageren van duurzame merken bij de klanten (Max Havelaar, Fair Wear, Eko-label, öko-label, enz...)
werken met leveranciers die op duurzame wijze werken
zoveel mogelijk werken met regionale leveranciers om transportafstand te beperken
scheiden van afval
zoveel mogelijk met recycleerbare materialen werken

Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
wijzigen van halogeenverlichting naar duurzame verlichting (LED's en TL)
optimaliseren van gebruik van daglicht
zoveel mogelijk werken met fietskoeriers
enkel werken met leveranciers die op duurzame wijze werken

Act4Change is een jongerenorganisatie die een duurzame samenleving stimuleert door jonge voortrekkers voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen in hun engagement. We doen dit onder meer door netwerk-, leer- en groeikansen te bieden aan jongeren, innovatieve initiatieven van jongeren te ondersteunen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren.

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:

- organisatie van Masterclasses (vormingsweekends) en Coffees with the Future (salongesprekken) om jongeren bewust te maken van de problematiek en hen handelingsperspectieven te bieden om hierrond aan de slag te gaan.

Ik ben trots om inwoner te zijn van een stad die streeft naar klimaatneutraliteit en wil uiteraard mijn steen bijdragen.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
Wij geven stoelmassages op verplaatsing bij bedrijven en op evenementen.
Onze firmawagen is in januari 2010 ingeruild voor een abonnement van De Lijn. Alle verplaatsingen gebeuren met fiets, of openbaar vervoer. Niet altijd evident maar het lukt heel aardig!
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
Geen jobs meer aanvaarden in Antwerpen en Brussel, enkel nog in en rondom Gent om nog minder verplaatsing te bekomen. Met andere woorden: meer lokaal werken.

Het ACV verbond Gent-Eeklo is als ledenbeweging al jaren actief rond thema’s als milieu, duurzaamheid, klimaatopwarming, energie…
We sensibiliseren de ACV-afgevaardigden in de ondernemingen over ‘groene’ thema’s via de syndicale vorming. Om het grote publiek te informeren en sensibiliseren, organiseren we (laagdrempelige) initiatieven in de gemeenten. We organiseren sinds 1999 jaarlijks een ‘Dag van de Duurzaamheid’ gekoppeld aan een tweedehands kledingbeurs.
Wij doen binnen de onderneming ACV Gent-Eeklo al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
- stimuleren het fietsgebruik: wij hebben bedrijfsfietsen ter beschikking aan de Poel en promoten het carpoolen voor werkverplaatsingen.
- woon-werkverkeer: fietsvergoeding, maximale tussenkomst in bus- en treinabonnementen, fietsenstalling met kleedkamer en douches. Het water van de douches wordt verwarmd via zonne-energie.
- een energie-audit in de hoofdzetel. De bestaande verwarmingsketels werden vervangen door hoogrendementsketels.
- een permanente audit van het energieverbruik van de gebouwen.
- de toiletten zijn voor het spoelen aangesloten op vier regenwaterputten van in totaal 40.000 liter.
- water-coolers aangesloten op het waternet, iedere medewerker kreeg een thermosfles ter beschikking voor drinkwater. Daardoor is er geen aanvoer meer nodig van flessenwater
- digitale dossierbehandeling in onze dienstverlening aan de leden.
- we participeren actief aan initiatieven als ‘Dikke Truiendag’ en ‘Ik Kyoto’. Daarnaast organiseren we op eigen initiatief ‘autoluwe vrijdagen’ in mei.
- onze huisdrukker beschikt over een FSC-label.

Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:

- uitvoeren van de krachtlijnen van het congres ‘morgen mee maken’, dat de beleidslijnen vastlegt om de klimaat- en milieu-uitdagingen aan te gaan. Zie http://www.acv-online.be/Images/Vakbeweging_730_tcm9-236075.pdf
- energiebesparende lichtarmaturen in de hoofdzetel aan de Poel.

AZ Sint-Lucas is een modern en sociaal ziekenhuis in hartje Gent. Het ziekenhuis is verspreid over de twee campussen Sint-Lucas en Volkskliniek. Ons medisch aanbod bestrijkt nagenoeg alle specialismen en subspecialismen. Onze basisfilosofie is aandacht voor elke mens met naast medische zorg een totaalzorg die rekening houdt met sociale, psychische en spirituele dimensies.

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:

- de periodieke controle van condenspotten in ons stoomnetwerk

- bijkomende isolatie in de stookplaats

- wij hebben de uurregeling van de luchtgroepen aangepast

- uitgebreide controle van het gebouwenbeheersysteem

- wij hebben de koelinstallaties geoptimaliseerd.

Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:

- een installatie voor warmtekrachtkoppeling (WKK) plaatsen.

- wij voeren bijkomende isolatiewerken uit in de stookplaatsen

- het stoomnetwerk wordt verder geoptimaliseerd

- oudere gebouwen krijgen een renovatie

- de luchtgroepen worden verder geoptimaliseerd, onder anderen door warmterecuperatie

- detectie van persluchtlekken

- de verdere uitbouw van het energiemonitoringsysteem.

 

Ecologie daar zijn we mee bezig. Altijd en overal
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
we spoelen onze toiletten met regenwater, hebben een zonneboiler voor het bedienen van onze badkamers
Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
Nog beter sorteren van ons afval, openbaar vervoer stimuleren, al onze lampen vervangen door energiezuinige led en spaarlampen. Onze was drogen met gas. Werken met een zuinige industriële wasmachine die gevuld wordt met op gas gewarmd water.

Sinds juli 2008 ontvangen wij gasten in onze totaal gerenoveerde woning. Bij de verbouwing werd maximaal rekening gehouden met duurzaamheid en werden voorzieningen genomen om verder te investeren in een milieuvriendelijk beleid.
Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
Ik ben fier te mogen zeggen dat [Su'ro] in maart 2011 het label 'De Groene Sleutel' effectief zal mogen dragen uitgereikt door Toerisme Vlaanderen. In februari 2011 kregen wij ook de erkenning 'Fietsvriendelijk logies'. Verder nodigen wij onze gasten uit om Gent met de fiets te verkennen (gratis gebruik fietsen) en promoten het openbaar vervoer.

Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan: In april worden fotovoltaïsche panelen geplaatst waardoor we onze energie voor de helft zelf zullen opwekken.

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:

Werken aan een beter klimaat is een onderdeel van een globaal duurzaamheidsplan. Door daarbij ook rekening te houden met een communicatie richting 'alle' stakeholders, verplicht je jezelf als bedrijf om duurzamer te worden. Dat we daarnaast ook rekening houden met het energiezuiniger maatregelen lijkt een evidentie. BeforeTheHype werkt verder regelmatig aan de marketing van innovatieve, technologische bedrijven in deze sector, die met succes veranderingen kunnen teweegbrengen. Daarin ligt namelijk de toekomst.

Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:
Als bedrijf namen we samen met Jaga, the Polar Conservation Organisation en The Uchronians deel aan Cop 15 in Kopenhagen. Omdat het bedrijfsstandpunt te weinig werd toegelicht en ondernemers ook hun verantwoordelijkheid hebben. Echter, te vaak wordt de klimaatswijziging toegeschreven aan de bedrijfswereld en dat is ook niet waar. Met nieuwe inzichten werden tal van spreekbeurten opgezet op een ark in de stad: http://www.uchronians.org/html/indexcop_overview.html. Ook mits andere projecten, waarbij we energiezuinige oplossingen zoeken en de boodschap overbrengen, proberen we meer impact te creëren.

Benteler Automotive ontwikkelt en produceert innovatieve producten voor de automobielindustrie. Wij leggen daarbij de focus op veiligheid, het milieu en efficiency.

Wij doen al volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:

- de thermostaten optimaliseren;

- medewerkers sensibiliseren omtrent energieverbruik;

- monitoring en communicatie van het energiegebruik;

- compacteren van het papier- en kartonafval om op die manier het aantal afvaltransporten met 75% te verminderen.

Wij plannen volgende actie(s) om de klimaatverandering tegen te gaan:

- studie naar het vervangen van de bestaande verlichting door LED-verlichting;

- optimaliseren luchtgroep kantoren;

- afregelen werking buitenverlichting;

- studie naar het vervangen van de huidige gasketel door een condenserende gasdoorstromer.