Recente artikels

Op 17 maart 2015 spelen jongeren uit zeven Europese landen het digitale spel ‘Gent 2050 Game’. Dat spel is onderdeel van de afsluitende projectweek van het tweejarige Comenius-project, waaraan het Sint-Janscollege en zeven Europese partnerscholen deelnemen. De rode draad van de projectweek is ‘Transitie naar een klimaatneutrale stad’.

 

Moestuinieren op school is niet alleen een ideale manier om kinderen in contact te brengen met de natuur, maar ook met gezonde voeding. Gent en Garde, de Gentse voedselstrategie, zet in op begeleiding van scholen die aan de slag gaan met voedselproductie op school

Protos en Solidagro stellen de nieuwe workshop 'Alles is water' voor, een digitale workshop rond water in de wereld.                      

Bij het begin van het nieuwe jaar heeft iedereen een wensje klaar.
Maar ik hoef geen dure dingen, geen geld of gouden ringen.
Toch is er iets wat ik echt graag wil en het staat hier in mijn brief:
Bouw jij ook mee aan Klimaatstad Gent, ik vraag het u heel lief.

De Klimaatkids

Vanaf 1 september 2014 kunnen Gentse scholen met de projectsubsidie ‘Klimaatschool’ een subsidie tot 500 euro ontvangen. 

 

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de derde keer de campagne 'Word een energieke school'.

Pandora Pixel is een tentoonstelling over natuur en klimaat. Ze toont kinderen en jongeren de verschillende werelden waarin dieren zich aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. Want is het einde van mens en dier in zicht door de vervuiling en de opwarming van het klimaat?

In het schooljaar 2014-2015 start Stad Gent met een nieuwe projectsubsidie ‘Klimaatschool’ en kunnen basisscholen voor het eerst een toelage krijgen voor het aanleggen van groene en avontuurlijke speelplaatsen, kortweg: GRAS. Ook het Vlaamse traject voor Milieuzorg Op School (MOS) wijzigt grondig.

Tijdens de kinderklimaatraad op 6 mei 2014 presenteerden de klimaatkids hun acties voor een klimaatneutraal Gent aan Tine Heyse, de schepen voor Milieu, Klimaat, Energie, Ivago en Noord-Zuid.

Van 1 tot 31 maart vond Belmundo 2014 plaats. Je kon er deelnemen aan meer dan 60 activiteiten in het kader van ‘Rebel zkt rebel’. Omdat het klimaat nogal wat rebellen kan gebruiken, stonden heel wat van de activiteiten in het teken van klimaat.