Ik teken het charter

Ik weet dat het klimaat verandert, mee door de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2) door de mens. Ook in Gent is het nodig om minder CO2 uit te stoten. Dat ga ik doen door mijn energieverbruik (voor wonen, mobiliteit en voeding of voor mijn bedrijf/organisatie) te verminderen en door zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid om te streven naar klimaatneutraliteit door mee te werken aan het Gents Klimaatverbond, samen met andere Gentenaars, bedrijven, organisaties,...Mijn impact