Wie is wie

Het Gents Klimaatverbond wil zoveel mogelijk Gentenaars, bedrijven, organisaties en burgers verenigen om samen te streven naar klimaatneutraliteit voor Gent. Samen kijken en onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen en hoe we elkaar hierbij kunnen helpen. Het Gents Klimaatverbond is een initiatief van het Gentse stadsbestuur, dat hiervoor zoveel mogelijk partners zoekt. Hier vind je een lijst van alle partners van het Gents Klimaatverbond.

De verantwoordelijke schepen is Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord- Zuid. Frisdenkers: De strategie die het Gents Klimaatverbond - en bij uitbreiding de Stad Gent - zal volgen richting klimaatneutraliteit, wordt mee bepaald door een groep 'frisdenkers'. Binnenkort meer hierover. Leden stuurgroep: De stuurgroep van dit project bestaat in eerste instantie uit afgevaardigden van het Gentse stadsbestuur. Klimaatteam: De coördinatie en de planning van het Gents Klimaatverbond gebeurt door de Milieudienst van de Stad Gent. Zij krijgen ondersteuning van mensen uit diverse andere stadsdiensten, die ook meehelpen bij de uitvoering van het klimaatbeleid van de Stad Gent.