Wat is het klimaatverbond?

De Stad Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn

Dat betekent dat Gent dan geen impact meer heeft op het klimaat. Een ambitieuze doelstelling, want telkens we de verwarming opendraaien of de TV aanzetten, elke keer we in de auto stappen of de bus nemen, van zodra we iets eten of boodschappen doen: al onze acties hebben een grote of kleine invloed op het klimaat. We kunnen er dus allemaal samen iets aan doen, als Gentenaar, als bedrijf of als plaatselijke vereniging.

Opwarming van de aarde

De Stad streeft naar klimaatneutraliteit omdat:

  • de aarde opwarmt door een broeikaseffect. Dat effect wordt versterkt en versneld door de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2) door mensen. Deze opwarming zal allerlei negatieve gevolgen hebben, ook voor Gent
  • we zo tegelijk onze energieonafhankelijkheid verhogen. Want zelfs oliemaatschappijen erkennen dat de olie tegen 2050 op is, wat in de toekomst tot flinke prijsstijgingen zal leiden

Lees hier hoe de klimaatverandering Gent kan beïnvloeden.

Gents Klimaatverbond

Om klimaatneutraal te worden moet onze nood aan energie voor woningen, vervoer, voedselproductie,… drastisch verlagen. De energie die we nodig hebben, zullen we zoveel mogelijk opwekken met zonnepanelen, windmolens of biomassa. CO2 die toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd met bv. het aanplanten van bomen.

  • iedereen (burgers, bedrijven, verenigingen, scholen,…) kan helpen om deze ambitie waar te maken
  • hiervoor is eind 2009 het Gents Klimaatverbond opgericht
  • samen met verschillende bedrijfssectoren, verenigingen, burgerinitiatieven,… bundelt de Stad de krachten
  • doel: een nieuw, ambitieus klimaatplan voor Gent dat de weg richting klimaatneutraliteit uitstippelt

Doe mee!

Ook u kan uw steentje bijdragen aan een veilige en klimaatneutrale toekomst van Gent.
Teken het charter en lees hieronder wat je nog meer kan doen:

  • Als bedrijf: zorg voor klimaatvriendelijke en energiezuinige investeringen in uw bedrijf, zowel in uw bedrijfspand als in uw mobiliteitsbeleid. U kunt er heel wat geld mee besparen. Klik hier voor nieuws, interessante voorbeelden en bruikbare business cases.
  • Als vereniging: organiseer activiteiten met aandacht voor klimaat en milieu, integreer het in uw werking, en bedenk eens een origineel klimaatvriendelijk alternatief voor de jaarlijkse barbecue of ledenavond met warme beenhesp. Ideeën nodig? Kijk bij verenigingen.
  • Als Gentenaar: kies en klik op de talrijke engagementen op deze site en bereken zelf je impact aan de hand van je gedrag. Alle voorbeelden vind je hier.
  • Als school, ziekenhuis, theater,...: zorg ervoor dat de mensen waarvoor en waarmee je werkt op de hoogte zijn van je klimaatinspanningen. Goede voorbeelden en ideeën nodig? Kijk bij andere groepen.