Ik ga

kiezen voor een wagen met een goede ecoscore

De Ecoscore is een getal dat uitdrukt hoe milieuvriendelijk je wagen is. De ecoscore houdt enerzijds rekening met de emissie van broeikasgassen (voornamelijk CO2) en anderzijds met emissies die een rechtstreeks negatieve impact hebben op de gezondheid van mensen (zoals fijn stof, stikstofoxiden, e.a.). Ook geluidshinder wordt meegerekend. Aan elk voertuig wordt een Ecoscore toegekend tussen 0 en 100. Hoe dichter bij 100, hoe milieuvriendelijker de wagen.

Meer info op ecoscore.be